Ewa i Jerzy Wolscy

Malowidła w prezbiterium Kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi
cz. 4

Obecne malowidła w prezbiterium kościoła są jego drugą dekoracją. Pierwsza, z czasów mariawitów, była ornamentalą wpisaną w podziały architektoniczne. Fragment tej dekoracji zachował się pod boazerią, która została usuniętą w czasie ostatniej konserwacji ołtarza i jest widoczny pod przysłaniającą go białą ruchomą płytką.

Oba omawiane malowidła zachowały się do dzisiaj dzięki przezorności Jezuitów, którzy nie mając środków na ich konserwację, zasłonili je, przed wieloma laty, dwoma ekranami z białej tkaniny. Już przed ich zasłonięciem zostały oba malowidła poważnie uszkodzone na skutek przeprowadzenia przez nie instalacji elektrycznej. Wtedy też wykonane przemalowania zmieniły, w zasadniczy sposób, pierwotny wygląd wielu elementów kompozycji malarskiej. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim w scenie „wygnania” nieporadnie namalowane prawe skrzydło anioła, zdeformowane: draperia, drzewa i sylwetka węża. A w scenie Zwiastowania szaty Panny Maryi i archanioła. Najbardziej rażące przemalowanie widoczne było na głowie tegoż archanioła, które przez swą intensywność tworzyło ciemną dziurę w jasnym malowidle. Ogólne zabrudzenie i lokalne zacieki dopełniały zniszczenia obrazu przed rozpoczęciem prac konserwatorskich w roku 1996.

Przeprowadzona przez nas konserwacja i restauracja malowideł miała na celu odzyskanie oryginalnych warstw malarskich spod przemalowań i zatarć tynkowych, ich utrwalenie, wykonanie reperacji tynków i zrekonstruowanie zniszczonych fragmentów kompozycji.

Łódź, 21 maja 1999 r.

 

 

1 | 2 | 3 | 4