Ogłoszenia

Informujemy, że przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym
Środowisk Twórczych w Łodzi - etap II. został rozstrzygnięty.

data umieszczenia 23 września 2009 roku

Informacja o wyniku przetargu (plik pdf w nowym oknie - 75 Kb)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym
Środowisk Twórczych w Łodzi - etap II.

data umieszczenia 03 września 2009 roku

ZAŁĄCZNIKI
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik pdf w nowym oknie - 156 Kb)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik doc - 276 Kb)

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia
załącznik nr 5 do SIWZ (plik pdf w nowym oknie - 37Kb)

Projekt budowlany rekonstrukcji posadzki
w Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych
Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22
(plik doc - 40 Kb)

1. rysunek posadzki razem z usytuowaniem nowych ławek
(pdf w nowym oknie - 175Kb)

2. plik pdf (w nowym oknie - 40Kb)

3. granit MULTIKOLOR RED - 183m2 (plik pdf w nowym oknie - 18Kb)

4. granit KASHMIR MADURA - 31m2 (plik pdf w nowym oknie - 17Kb)

5. granit MILLENIUM CREMA - 10m2 (plik pdf w nowym oknie - 15Kb)

6. kwarcogranit - łącznie ok. 8m2; marmur AZUR BAHIA i CIELO - łącznie ok. 2m2
(plik pdf w nowym oknie - 37Kb)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

Informujemy, że przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym
Środowisk Twórczych w Łodzi - etap I. został rozstrzygnięty.

data umieszczenia 25 sierpnia 2009 roku

Informacja o wyniku przetargu (plik pdf w nowym oknie - 79 Kb)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym
Środowisk Twórczych w Łodzi - etap I.

data umieszczenia 29 lipca 2009 roku

ZAŁĄCZNIKI
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik doc - 239 Kb)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik doc - 285 Kb)

 

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Rysunek posadzki razem z usytuowaniem nowych ławek (plik pdf - 179 Kb)

2. (plik pdf - 39 Kb)

3. Granit MULTIKOLOR RED - 183m2 (plik pdf - 18 Kb)

4. Granit KASHMIR MADURA - 31m2 (plik pdf - 16 Kb)

5. Granit MILLENIUM CREMA - 10m2 (plik pdf - 15 Kb)

6. Kwarcogranit - łącznie ok. 8m2
marmur AZUR BAHIA i CIELO - łącznie ok. 2m2 (plik pdf - 38 Kb)

 

Załącznik Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
I etap (plik pdf - 38 Kb)